Drieblad
3blogo
groep3
Change!


Scholen
groep
 Waarom Change!

Change!, is een faalangst reductie training, ontwikkeld voor eindexamenkandidaten VMBO-T, HAVO en VWO.
De training werkt met opdrachten die uitdagend zijn en een positief zelfbeeld tot resultaat hebben. Daardoor krijgt de deelnemer meer zelfvertrouwen.
Bekijk ook de Change! pagina voor leerlingen.
De training is makkelijk aan te passen voor het MBO.

De missie voor Change! is:
Een bijdrage leveren aan een prettiger leven voor adolescenten en jong volwassenen, door hen te leren commitment aan te gaan en vanuit een positief zelfbeeld te opereren.

Dit wordt bereikt door:

  • gebruik van het Positieve Zijns Overtuiging - Negatieve Zijns Overtuiging model
  • inzet op commitment
  • uitdagende opdrachten
  • E-coaching

strand2Adolescenten bereikt men beter via emotie, uitdaging en positieve feedback dan via redeneren en controle. 
Dit omdat de hersencentra voor redeneren en controle bij deze leeftijdsgroep nog niet optimaal ontwikkeld zijn, dit in tegenstelling tot de emotionele hersencentra. (bron: Het Puberende Brein; Eveline Crone )
Daar maakt deze training gebruik van!

Bijvoorbeeld: er worden situaties die angst voor afwijzing, of angst voor beoordelen oproepen gecreŽerd. Die worden door de deelnemer zelf overwonnen. Dit gebeurt binnen de veilige trainingsgroep.

Elke deelnemer krijgt de tijd die nodig is om dit te doen.
Hij of zij is dan een stap verder in zijn of haar ontwikkeling.

In de begeleiding werk ik er naar toe dat de deelnemer op moeilijke momenten in zijn/haar Positieve Zijns Overtuiging kan stappen.

E-coaching: Elke les zijn er opdrachten waarvan de deelnemer het resultaat aan de trainer mailt. Hierop geef ik naar behoefte individuele feedback.
Dit geeft hem de kans om ook individuele begeleiding op maat te geven. Ook bevordert het het commitment.

Tot nu toe is 97,5 % van de deelnemers geslaagd!


Wie ik ben

Ik heb 20 jaar onderwijservaring, als docent biologie, faalangstreductie trainer en vertro
uwenspersoon.
Ik begeleid achttien jaar mensen met faalangst; particulier en op middelbare scholen.
De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in het geven van Faalangst Reductie Trainingen aan examenkandidaten op het VMBO-T. Mede daardoor is deze training ontstaan.

Door langdurige ervaring in eigen praktijk als Personal Coach (lid van Coaching Collectief Amethist) kan ik zwaardere problematiek dan alleen faalangst hanteren.


Wie ik denk dat u bent.

U werkt op een
middelbare school die zijn eindexamenleerlingen een extra kans wil geven.

deelnemers3Uw docenten houden bovendien hun handen vrij voor andere taken.
Change! inhuren drukt niet op het rooster of de taakbelasting van uw docenten.
De training is ook aan te passen voor het MBO.


Hoe het gaat

De training duurt 16 lesuren ( 50min.) en wordt b.v. in 8 blokken van 2 uur of in
4 blokken van 4 uur gegeven.
Deze verdeling staat open voor overleg.
Uw school heeft de selectie gedaan. Er is ruimte voor 6 - 12 leerlingen per groep.
Ik streef er naar om een assistent te hebben, zeker vanaf 10 deelnemers per groep.

Wat nodig is:

  • een lokaal zonder inkijk
  • een beamer voor de Mac.
  • bij voorkeur  4-6  vrije stopcontacten.
  • De mogelijkheid tot uitloop in tijd. Bij een aantal oefeningen is het niet mogelijk de eindtijd exact te plannen.

Een training in de avond geven is ook mogelijk.

deelnemers2
De naam:

De naam van de training is afgeleid van de tekst waar elke samenkomst mee begint. Die is afkomstig van het nummer Change van Joss Stone.
De laatste zin: “You gotta have balls to change” is wezenlijk: Je hebt moed nodig om je onzekerheid los te laten; om te veranderen! Dit thema komt elke les terug.

Zie voor andere aspecten de Change! pagina voor leerlingen.

Zakelijke informatie  download de folder  of zie praktijkinfo


Contact
E.R Klaver
0251-657 534
06-44414664
info@drieblad.nl
www.drieblad.nl

arrow-up

© 2012 DRIEBLAD